Informasjon om sommerleirene 2020

Submitted by
Antonie Cappelen
Publisert
24. mars 2020

Det er ca. 3 måneder til de tre første sommerleirene skal arrangeres. De lokale arrangørene planlegger som normalt, men alle tar innover seg at situasjonen med koronaviruset kan vare lenge, og muligens kan føre til at sommerleirene må avlyses. Informasjon om dette vil komme i god tid før sommerleirstart. På bakgrunn av den uavklarte situasjonen, ber vi om forståelse for at vi ikke kan oppgi eksakt dato for en avklaring på nåværende tidspunkt.  NTN følger utviklingen nøye og holder tett kontakt med de lokale arrangørene som selvfølgelig vil følge alle påbud, råd og veiledning fra både nasjonale og lokale myndigheter.

Dersom sommerleirene blir avlyst, vil vi understreke at alle påmeldte vil få innbetalte avgifter refundert.

Leirene sommeren 2020 er planlagt i følgende uker:

Stord    barn/ungdom uke 26
Målselv barn/ungdom uke 26
Surnadal barn/ungdom uke 26
Surnadal ungdom/voksne uke 31
Langesund barn/ungdom uke 32
Surnadal barn uke 32